جمعه 9 مرداد ماه 1394
03:39 ب.ظ
 
 
ســرویس های ویــژه
عنوان ماژول :ســرویس های ویــژه

 

آشنایی با سرویس های تلفن ثابت

 

مکالمه انتظاری (Call Waiting )

مشترک به کمک این سرویس قادر خواهد بود در حین مکالمه در صورتیکه فرد دیگری با او تماس داشته باشد ضمن حفظ تماس اول، با فرد دوم تماس گیرنده نیز ارتباط برقرار نماید.

 

انتقال مکالمه (Call Divert )

با بهره گیری از این سرویس مشترک قادر خواهد بود در صورتیکه در محل استقرار تلفن خود نباشد بصورت موقت کلیه تماسهای تلفنی را به هر شماره تلفن دیگر که مورد نظر و در دسترس اوست منتقل نماید (اعم از شماره های شهری، بین شهری یا تلفن همراه) بدیهی است هزینه تماس اول بعهده تماس گیرنده و هزینه انتقال مکالمه از خط دوم به خط سوم بعهده مشترک انتقال دهنده (مخاطب) می باشد.

 

مکالمه کنفرانسی(Call Conference )

با استفاده از این سرویس مشترک می تواند بطور همزمان با 2 مشترک دیگر ارتباط برقرار نماید.

 

انتقال از خط اشغال (Call Forwarding )

در صورتیکه مشترک تلفن بیش از یک خط تلفن داشته باشد در زمانی که یکی از خطوط اشغال باشد با بهره گیری از این سرویس امکان انتقال خط تماس گیرنده به خط آزاد تلفن دیگر وجود دارد.

 

شماره گیری سریع (Speed Dialling )

با استفاده از این سرویس مشترک قادر خواهد بود برای شماره تلفن مورد نظر کد کوتاه و مشخصی در نظر گرفته و در مواقع لزوم به جای وارد کردن شماره فقط از کد مربوط استفاده نماید تا تماس با شماره مورد نظر برقرار شود. این سرویس برای صرفه جویی در وقت و سرعت در شماره گیری است.

 

بیدار باش (Wake Up )

با بهره گیری از این سرویس مشترک می تواند در هر زمانی که لازم بداند زنگ تلفن او به صدا در آید.

 

نمایشگر (Caller ID )

در صورتی که دستگاه تلفن دارای سیستم نمایشگر باشد مشترک می تواند شماره تماس گیرنده را مشاهده نماید. گفتنی است این سرویس به صورت خودکار روی تمامی خطوط تلفنی مشترکین برقرار شده است.

 

نحوه فعال سازی سرویس های ویژه در مراکز مختلف

کلیه مراکز سنندج به جز مرکز 2

مرکز شهید رشیدی نیا ( مرکز 2) سنندج

مرکز بعثت (مرکز 3) سقز

مریوان -سقز-قروه-حسن آباد

مریوان-دهگلان-سریش آباد