• اینترنت پرسرعت
 • سلامت اداری
 • مناقصه و مزایده
 • نظام پیشنهادات
 • پاسخگوی شکایات
 • همراه اول
 • پرداخت قبوض
 • آشنای اول

آزاد حکمت افزود:زنان به عنوان مدیران خانواده در پشتیبانی،هدایت و موفقیت جامعه و خانواده نقش تعیین کننده ایی دارند. [ ... ]

نوشته شده توسط روابط عمومی
04 آذر مـاه 139411:15

آزاد حکمت درنشستی با اعضای هیات مدیره،مدیران ستادی شرکت ومدیران مخابرات شهرستانهای استان کردستان افزود: در هر سازمان، استراتژی ، اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده سند راهبردی را تعیین می کند که در این میان، منابع انسانی شرایط دستیابی به آنها را محقق می سارند. [ ... ]

نوشته شده توسط روابط عمومی
01 آذر مـاه 139409:39

آزاد حکمت افزود: تجهیزات DWDM در 42 انقطه استان کردستان با هدف افزایش ظرفیت انتقال خدمات مخابراتی نصب و راه اندازی شده است. [ ... ]

نوشته شده توسط روابط عمومی
01 آذر مـاه 139409:46

به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با امضای پروژه های بزرگ، خرید تجهیزات به منظور نوسازی شبکه مخابراتی کشور صورت گرفته است [ ... ]

نوشته شده توسط روابط عمومی
01 آذر مـاه 139410:14

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از اجرای مرحله نخست تغییر ساختار مخابرات تا پایان امسال خبر داد و گفت: این ساختار پیشنهادی حدود ۶ ماه در شرکتهای مخابرات استانی اجرا می شود. [ ... ]

نوشته شده توسط روابط عمومی
01 آذر مـاه 139410:16

میزان رضایت شما از کدام یک از خدمات مخابراتی زیر بیشتر است؟
 • تلفن ثابت

 • اینترنت خانگی

 • خدمات پشتیبانی فنی

 • نحوه پاسخگویی امور مشترکین در شرکت مخابرات

[ ... ]

22 شهریور مـاه 139414:47