flag

۰۹ فروردین مـاه ۱۳۹۵

بریده جراید

آرشیـو

۲۹ خرداد مـاه ۱۳۹۷

مهندس صدری در ششمین دیدار عمومی: با همدلی کارکنان می توان به هم افزایی ارتباطات رسید

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ششمین دیدار عمومی با کارکنان که امروز سه‌شنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۹۷ برگزار شد، با اشاره به اهمیت همدلی و همگرایی در مجموعه شرکت اظهار کرد: با توسعه خدمات شرکت مخابرات و افزایش کیفیت سرویس‌ها، کارکنان نیز از منافع حاصل‌شده بهره‌مند‌ می‌شوند.

۱۲ تیر مـاه ۱۳۹۵

با حکم وزیر ارتباطات اعضای حقیقی کمیسیون دائمی پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شدند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران طی احکام جداگانه‌ای، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی پژوهشگاه فضایی ایران را منصوب نمود.

آرشیـو

۲۰ خرداد مـاه ۱۳۹۷

مدیر مخابرات منطقه کردستان: بهره جویی از برکات معنوی قرآن کریم موجب افزایش ایمان مسلمانان می شود

دکتر آزاد حکمت در اختتامیه مسابقه قرآن کریم ویژه پرسنل مخابرات منطقه و خانواده های آنان ، با اشاره به برکات قرآن و نقش مثبت آن در زندگی افزود: باید والدین بسترهای لازم را برای خواندن قرآن در محیط خانواده برای فرزندان مهیا سازند تا فرزندان با برکات قرآن انس بگیرند.

آرشیـو